KORENPRACHT

Locatie: diverse plekken in Culemborg e.o.
In samenwerking met Theater De Fransche School
Met theatercoaches en een tiental koren

'bewustwording van de inhoud van stukken' 
'samen zingen, werken, lachen, experimenteren, iets moois maken: dat verbindt!!'
'pluim voor de coach!'
'je hebt samen iets bereikt'

Een  spannend workshoptraject. Met de succesvolle prachtige presentatiedag op diverse locaties in de stad van Culemborg. 
Een workshopcyclus over de eigenheid van het koor. In de workshops zijn handvatten aangereikt waarmee gewerkt is aan de bewustwording van de eigenheid van het koor, bewustwording over repertoire en bewustwording van de vormgeving daarvan. Waar het bij ons om ging is waarachtigheid. Geen dansjes, pasjes, bewegingen. Alles wat je doet komt van binnenuit. Het was een uitdaging om het hele team van individuele koorleden op één lijn te krijgen.

www.korenpracht.nl