LEKKER DRUK

Stress is een groot maatschappelijk probleem. Veel werknemers worstelen met werkdruk, kampen met vermoeidheid, gebrek aan focus en andere stress-gerateerde verschijnselen, en burn-out is een groeiend probleem. 

LEKKER DRUK verzorgt trainingsprogramma’s voor reductie en preventie van (werk-)stress gericht zowel op individuele medewerkers als op teams en afdelingen. In al haar programma’s maakt LEKKER DRUK mensen bewust van hun eigen manier van werken en denken en van de impact daarvan op hun werkbeleving. Deelnemers krijgen praktische tools en bruikbare handvatten om gezonder en met meer plezier in het werk en het leven te staan. 

Uniek bij deze programma’s is de multimediale opzet. Door het gebruik van o.m. theater en muziek worden, naast de analytische (deductieve), ook de meer intuïtieve (inductieve) cognitieve leerstijlen aangesproken. Dit geeft deelnemers de kans om vanuit verschillende invalshoeken op het gehele proces te reflecteren en effectiever te ervaren en te leren. Uw medewerkers zullen hierdoor beter om leren gaan met werkdruk en stress. Ze zullen hierdoor in staat zijn om hun doelen en die van de organisatie te halen binnen een gezondere werkomgeving.  

Het trainingsprogramma van LEKKER DRUK kent 3 modules :

1. GOED BEZIG! gericht op het ombuigen van stress 

2. GEWOON DOEN! gericht op het halen van (persoonlijke) doelen in een snel-veranderende wereld

3. WINST UIT VERLIES! gericht op het omgaan met tegenslagen en ‘verlies’

 

Deze modules kunnen gezamenlijk of apart doorlopen worden, afhankelijk van de individuele en organisatie behoeften. De modules kunnen ingericht worden op maat van uw bedrijf.

MEER INFO E:contact@lekkerdruk.nu M:06-52406393